Wykrawanie

wykrawanie | die cutting

Na czym polega wykrawanie?

Wykrawanie na maszynach firmy Zemat pozwala na wycinanie różnych wzorów z folii twardych, tektury falistej i litej, skóry, pianki, płyt wielowarstwowych PP oraz papieru. Wykrawarki są również doskonałymi maszynami do zastosowania w przemyśle opakowaniowym do wycinania termoformowanych produktów typu blister, zwłaszcza z folii PET, PVC.

Wykrawanie umożliwia tzw. gięcie kartonu (wykonywanie nacięć) oraz perforację stosowaną przy produkcji opakowań foliowych i kartonowych. Stosowane są dwa rodzaje wałków wykrojników: dwa stalowe wałki lub wałek górny pokryty specjalnym materiałem. Stosując pierwszy typ wałków, materiał do wycięcia oraz przekładkę ze specjalnego tworzywa umieszcza się na wykrojniku, co jest bardzo niepraktycznym rozwiązaniem przy dużych gabarytach wycinanych elementów. Stosując drugi typ wałów, wykrojnik z wyciętym materiałem umieszcza się bezpośrednio pomiędzy wałkami wykrojnika. Ta metoda zwiększa wydajność maszyny. Wały wykrojnika napędzane są pasem transmisyjnym, co umożliwia cichą i stabilną pracę. Stoły wyposażone są w pasy transmisyjne umieszczające wykrojnik pomiędzy dwoma wałami wykrojnika. Maszyną można sterować na dwa sposoby.

Pierwszym sposobem jest ręczne umieszczenie wykrojnika pomiędzy dwoma wałkami wykrojnika. Powoduje to włączenie napędu wału i przesunięcie wykrojnika na drugą stronę maszyny. Wykrojnik zatrzymuje się tuż za wałami. Istnieje również możliwość ręcznego sterowania z pulpitu operatora.

Drugim sposobem jest automatyczne sterowanie maszyną za pomocą nowoczesnego sterownika MITSUBISHI.

Istnieją trzy tryby sterowania: sterowanie ręczne z pulpitu operatora, cykliczna kontrola, w której po przygotowaniu materiału do wycinania operator naciska przycisk START na stole wykrojnika. Po przejściu przez wały wykrojnik zatrzymuje się na drugim stole i maszyna czeka na sygnał START od drugiego operatora. Trzeci tryb sterowania to tryb seryjny, w którym po przygotowaniu materiału do wycinania operator naciska przycisk START na stole wykrojnika. Po przejściu przez wały wykrojnik zatrzymuje się na drugim stole. Po upływie wyznaczonego czasu maszyna uruchamia się i wykrojnik jest przesuwany wałkami na stół drugiego operatora. Cykl jest powtarzany do momentu uruchomienia licznika programu lub naciśnięcia przycisku STOP. 

W trybach sterowania cyklicznego i szeregowego, przed uruchomieniem układu zasilania, aktywowany jest sygnał dźwiękowy. W obu przypadkach można określić miejsce zatrzymania na stole wykrojnika i licznika programu, który zatrzymuje maszynę po wymaganej liczbie cykli.