Laboratorium Pomiarowe

logo mobilab

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Specjalizacja laboratorium to pomiary pola elektromagnetycznego emitowanego przez urządzenia przemysłowe, w szczególności zgrzewarki dielektryczne wykorzystywane do łączenia materiałów termoplastycznych

Laboratorium wykonuje pomiary natężenia pola elektromagnetycznego u zleceniodawcy w miejscu zainstalowania badanych urządzeń. Nasze doświadczenie wynika z wieloletniej działalności firmy Zemat Technology Group w produkcji urządzeń zgrzewających wykorzystujących pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.

laboratorium pomiarowe

Laboratorium badawcze jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań natężenia pól elektromagnetycznych w środowisku pracy. Numer akredytacji AB 1423. Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W ramach posiadanej akredytacji PCA w Laboratorium wykonywane są:

logo pca
logo ilac

Pomiary pola-EM to obowiązek. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Na podstawie badań i pomiarów określane są zasięgi stref ochronnych: niebezpiecznej, zagrożenia i pośredniej w obszarze przebywania personelu. Wieloletnie doświadczenie laboratorium pozwala skutecznie określić metody i sposoby ekranowania urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne w celu zapewnienia pracownikom ich bezpiecznej obsługi.

Pracodawcy i służby BHP w zakładzie pracy zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do rozpoznania, oceny i kontroli zagrożeń elektromagnetycznych w przestrzeni pracy.

Pracodawca powinien na podstawie dostępnych informacji rozpoznać zagrożenia elektromagnetyczne występującew środowisku pracy i ocenić konieczność zastosowania środków ochronnych.

Każda instalacja maszyny emitującej pole elektromagnetyczne powinna zakończyć się pomiarami wykonanymi przez akredytowane laboratorium, a sprawozdanie z pomiarów powinno być przechowywane do wglądu dla odpowiednich służb kontrolnych.

Zmiany dokonane w instalacji maszyny (np. zmiana miejsca) mogą skutkować zmianami w charakterystyce promieniowania i zasięgach stref ochronnych, dlatego każda taka zmiana również powinna zakończyć się nowymi pomiarami pola elektromagnetycznego.

testing laboratory 3
testing laboratory 2
testing laboratory 4