Zapytania Ofertowe

19.08.2019
Zapytanie ofertowe

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR 2014-2020. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania Przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa -Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka MŚP, Zemat Technology Group sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0088/17-00 zamówienia: Wykonanie badań tribologicznych i SEM warstw azotowanych plazmowo.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 1201404.

29.08.2019
Zakończenie

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR 2014-2020. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania Przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa -Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka MŚP, Zemat Technology Group sp. z o.o. informuje o zakończeniu terminu składania ofert w przetargu: Wykonanie badań tribologicznych i SEM warstw azotowanych plazmowo.

09.09.2019
WYNIK

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR 2014-2020. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania Przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa -Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka MŚP, Zemat Technology Group sp. z o.o. informuje o wyniku przetargu: Wykonanie badań tribologicznych i SEM warstw azotowanych plazmowo.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jako wykonawcę firmę:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji
26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10
NIP: 7960035805
REGON: 001238212
Data wpływu oferty: 23.08.2019
Cena: 59 800,00 PLN netto
Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy

13.06.2018
Zapytanie ofertowe

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR 2014-2020. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania Przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka MŚP, Zemat Technology Group sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0088/17-00 zamówienia: „Dostawa wyposażenia laboratorium badawczego na potrzeby realizacji badań metalograficznych i pomiarów twardości po procesach testowych azotowania oraz pomiarów parametrów plazmy”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 1118135

27.06.2018
Zakończenie

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji” nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje o zakończeniu terminu składania ofert w przetargu: „Dostawa wyposażenia laboratorium badawczego na potrzeby realizacji badań metalograficznych i pomiarów twardości po procesach testowych azotowania oraz pomiarów parametrów plazmy”.

04.07.2018
WYNIK

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji” nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje:

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Dostawa wyposażenia laboratorium badawczego na potrzeby realizacji badań metalograficznych i pomiarów twardości po procesach testowych azotowania oraz pomiarów parametrów plazmy” z dnia 13.06.2018 r. wybrano jako wykonawcę firmę:

BRANDBOX BPL Paweł Lisiecki
30-390 Kraków , ul. Zawiła 69
NIP: 944-13452-99; REGON: 351134591

Data wpływu oferty: 26.06.2018
Cena:199 900,00 PLN netto
Termin realizacji: 10 tygodni od daty podpisania umowy
Gwarancja: 12 miesięcy

05.03.2018
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji” nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. ogłasza przetarg: „Dostawa generatorów do urządzenia do azotowania plazmowego części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie służących do prób i procesów dowodowych”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 1093619

14.03.2018
Zakończenie

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji” nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje o zakończeniu terminu składania ofert w przetargu: „Dostawa generatorów do urządzenia do azotowania plazmowego części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie służących do prób i procesów dowodowych”.

21.03.2018
WYNIK

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji” nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje:

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na ”Dostawę generatorów do urządzenia do azotowania plazmowego części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie służących do prób i procesów dowodowych” z dnia 05.03.2018 r. wybrano jako wykonawcę firmę:

MAR-POL-SERWIS Marek Borucki
94-248 Łódź, ul. Bobowa 18
NIP: 727-16235-15; REGON: 471731026

Data wpływu oferty: 14.03.2018
Cena:123 800,00 PLN netto
Termin realizacji: 4 tygodni od daty podpisania umowy
Gwarancja: 60 miesięcy

31.01.2018
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji” nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. ogłasza przetarg: „DOSTAWA UKŁADU REAKTORA DO TECHNOLOGII AZOTOWANIA W PLAZMIE WZBUDZANEJ INDUKCYJNIE WRAZ Z SYSTEMEM WYTWARZANIA PODCIŚNIENIA I INSTALACJĄ GAZÓW DOLOTOWYCH”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 1085212

15.02.2018
Zakończenie

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji” nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje o zakończeniu terminu składania ofert w przetargu: „DOSTAWA UKŁADU REAKTORA DO TECHNOLOGII AZOTOWANIA W PLAZMIE WZBUDZANEJ INDUKCYJNIE WRAZ Z SYSTEMEM WYTWARZANIA PODCIŚNIENIA I INSTALACJĄ GAZÓW DOLOTOWYCH”

21.02.2018
WYNIK

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji” nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje:

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Dostawa układu reaktora do technologii azotowania w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z systemem wytwarzania podciśnienia i instalacją gazów dolotowych” z dnia 31.01.2018 r. wybrano jako wykonawcę firmę :

MX-CNC Sebastian Mirys
91-341 Łódź , ul. Brukowa 26
NIP: 9820235876; REGON: 101438340

Data wpływu oferty: 15.02.2018
Cena: 310 000,00 PLN netto
Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy
Gwarancja: 60 miesięcy

06.12.2017
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji” nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. ogłasza przetarg: „DOSTAWA UKŁADU REAKTORA DO TECHNOLOGII AZOTOWANIA W PLAZMIE WZBUDZANEJ INDUKCYJNIE WRAZ Z SYSTEMEM WYTWARZANIA PODCIŚNIENIA I INSTALACJĄ GAZÓW DOLOTOWYCH”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 1073383

05.01.2018
Zakończenie

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji” nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje o zakończeniu terminu składania ofert.

12.01.2018
WYNIK

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji” nr umowy:

POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje o wynikach postępowania zamówienia publicznego
Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Przybudowę otoczenia technologicznego budowanej linii prototypowej do azotowania w plazmie wzbudzanej indukcyjnie” z dnia 06.12.2017r. wybrano jako wykonawcę firmę:

Firma Budowlana Andrzej Stępień – A.S.BUD
90-021 Łódź, ul. Tuwima 40 m.46
NIP: 773-184-49-05; REGON: 100718705

Data wpływu oferty: 05.01.2018
Cena: 98 101,11 PLN netto

23.10.2017
Zapytanie ofertowe
WYNIK

Firma Zemat Technology Group Sp. z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru dostawcy (zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr WK/02/10/2017 z dnia 23.10.2017) w ramach realizowanego projektu pt.: „Ekspansja na nowe rynki” – do realizacji zamówienia wybrano firmę DOROTA G6RALCZYK CONSUL TING. Firma ta uzyskała największą liczbę punktów.

16.08.2017
Zapytanie ofertowe
WYNIK

Firma Zemat Technology Group Sp. z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru dostawcy (zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr PP/1/08/2017 z dnia 07.08.2017) w ramach realizowanego projektu pt.: „Wdrożenie strategii rozwoju eksportu w ZEMAT TG” – do realizacji zamówienia wybrano firmę WORLD EXPO INTERNATIONAL Sp. z o. o. Firma ta uzyskała największą liczbę punktów.

27.03.2017
Zapytanie ofertowe
WYNIK

Firma Zemat Technology Group Sp. z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru dostawcy (zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr TK/3/03/2017 z dnia 14.03.2017) w ramach realizowanego projektu pt.: „Rozwój laboratorium B+R w firmie Zemat” – do realizacji zamówienia wybrano firmę ELEKTRO-MET S.C. T. Klimecki, D. Kołczak. Firma ta uzyskała największą liczbę punktów.

20.03.2017
Zapytanie ofertowe
WYNIK

Firma Zemat Technology Group Sp. z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru dostawcy (zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr RK.01/03/2017 z dnia 07.03.2017) w ramach realizowanego projektu pt.: „Rozwój laboratorium B+R w firmie Zemat” – do realizacji zamówienia wybrano firmę Manutan Polska Sp. z o. o. Firma ta uzyskała największą liczbę punktów.

20.03.2017
Zapytanie ofertowe
WYNIK

Firma Zemat Technology Group Sp. z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru dostawcy (zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr RK/2/03/2017 z dnia 07.03.2017) w ramach realizowanego projektu pt.: „Rozwój laboratorium B+R w firmie Zemat” – do realizacji zamówienia wybrano firmę MERAZET S.A. Firma ta uzyskała największą liczbę punktów.

20.03.2017
Zapytanie ofertowe
WYNIK

Firma Zemat Technology Group Sp. z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru dostawcy (zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr RK.01/03/2017 z dnia 07.03.2017) w ramach realizowanego projektu pt.: „Rozwój laboratorium B+R w firmie Zemat” – do realizacji zamówienia wybrano firmę Manutan Polska Sp. z o. o. Firma ta uzyskała największą liczbę punktów.