BLOG

Produkcja komory hiperbarycznej – jak tworzone są maszyny do tlenoterapi?

Jak produkowane są maszyny do tlenoterapii

Komory hiperbaryczne to urządzenia znane i wykorzystywane w światowej medycynie od lat. Jednak dopiero teraz, wraz ze wzrostem zainteresowania tlenoterapią, zwrócono uwagę na to jak wielkie i wyjątkowe są możliwości tej technologii. Sprzyja temu wszechstronność zastosowania komór.

Produkty hiperbaryczne wykorzystywane są nie tylko do leczenia chorób, ale też ogólnej profilaktyki. Należy jednak pamiętać o tym, że maszyny do tlenoterapii wymagają szczególnej dbałości o detale na etapie projektowania i produkcji – wyjątkowo ważne jest zastosowanie odpowiednich urządzeń do wytwarzania ich elementów.

Hiperbaryczna komora ma zazwyczaj układ poziomy. Doostosowany jest on do tego, by pacjent mógł się wygodnie i komfortowo położyć wewnątrz urządzenia. Coraz częściej komory są na tyle duże, że np. dziecko może w niej nawet swobodnie usiąść. Producenci idą więc w kierunku uzmysłowienia, iż nie jest to przestrzeń stricte lecznicza, ale wręcz wypoczynkowa. W efekcie komory w dużej mierze przypominają swoiste kapsuły kosmiczne znane z filmów. To efekt charakterystycznego okienka, dzięki któremu osoby we wnętrzu mogą uniknąć efektu klaustrofobii.

Produkcja komór hiperbarycznej musi uwzględniać bardzo surowe i rygorystyczne wytyczne dotyczące szczelności. Dotyczy to zarówno łączenia poszczególnych elementów tworzących zwartą całość obudowy jak i drobniejszych podzespołów, których działanie zależy od np. Idealnego przepływu powietrza.

Sam proces podawania tlenu odsbywa się pod pełną kontrolą systemu komputerowego. Zaawansowane oprogramowanie na bieżąco i w trybie rzeczywistym weryfikuje bieżący poziom określonych funkcji. W ten sposób dostosowuje optymalne ilości do potrzeb użytkownika.

Nowoczesne komory hiperbaryczne a ich budowa

Choć w powszechnym obiegu dominuje obraz komory jako wspomnianej kapsuły, można już swobodnie mówić o całej medycynie hiperbarycznej. Obejmuje ona zdecydowanie szerszy zakres usług. Komory w tym przypadku są niemalże tlenowymi centrami o nowatorskim sposobie budowy. Posiadają one kilka oddzielnych poziomów.

W ten sposób wydzielić można komorę wewnętrzną – uszczelniającą – oraz części zewnętrzne. Wszystkie poziomy łączone są ze sobą poprzez specjalistyczny system zaworów bezpieczeństwa. Niezbędny jest również zaawansowany zestaw przyrządów gwarantujących w pełni kontrolowaną regulację ciśnienia. Ważną cechą nowych komór są systemy zamykania i uszczelniania oraz dodatkowo blokujące je okna dwuwarstwowe. W tym kontekście szczególnie ważne okazuje się – na etapie produkcji – zastosowanie wysokiej jakości zgrzewarek wysokich częstotliwości.

Systemy hiperbaryczne działają dzięki zastosowaniu specjalistycznych materiałów dostosowanych do specyficznych warunków działania. Podstawowym materiałem

Maszyny do produkcji komór hiperbarycznej

Jakich urządzeń używa się do tworzenia komór hiperbarycznych? Kluczową kwestią jest tu trwałość zarówno materiału bazowego jak i tworzonych zgrzewów i połączeń. Stąd tak duża rola w procesie wytwarzania zgrzewarek w.cz.

Produkcja komory hiperbarycznej uwzględniać musi oczywiście złożoność tej konstrukcji. Niewątpliwie jednak za jedną z priorytetowych cech uznać można dbałość o szczelność i perfekcyjne zgranie poszczególnych elementów. W te założenia wpisuje się na przykład zgrzewarka wysokiej częstotliwości Simpla. Została ona zaprojektowana do wytwarzania małych i średniej wielkości produktów o zróżnicowanej formie i specyfice. Wykorzystując elektrody liniowe o długości do 1200 mm zapewnia wystarczający zakres możliwości poprzez zastosowanie dodatkowych elementów. To elektrody segmentowe, łukowe i impulsowe. W efekcie zgrzewarka Simpla zapewni sprawne łączenie materiałów PE, PP, konstrukcji trójwymiarowych czy produktów kształtowych.

Ważną cechą użytkową jest perfekcyjna dbałość o kontrolę zgrzewów. Muszą one być trwałe i wytrzymałe, a zarazem elastyczne. Umożliwia to zastosowane oprogramowanie i układy elektroniczne kontrolujący sterownik PLC. Dzięki jego integracji z ekranem dotykowym, operator w prosty i intuicyjny sposób ma pełny dostęp do wszystkich kluczowych funkcjonalności urządzenia.

Praca komory hiperbarycznej zyskała na popularności wyraz powszechnym zainteresowaniem tlenoterapią. Polega ona na oddychaniu tlenem o zwiększonym stężeniu, co odbywa się w warunkach ciśnienia wyższego niż standardowe atmosferyczne.

Cały ten proces przekłada się na zdecydowanie lepsze dotlenienie oraz skuteczniejszą dystrybucję tlenu. Umożliwia więc zdecydowanie szybszy proces regeneracji. W praktyce więc komory hiperbaryczne postrzegane są jako zdecydowanie bardziej bezpieczna alternatywa dla typowych butli tlenowych. W efekcie urządzenia te kupowane są nie tylko do placówek medycznych. Komory hiperbarycznej chętnie wybierają również osoby prywatne zmagające się chorobami serca, astmą, nowotworami czy powikłaniami po pandemii koronawirusa.