Generatory Wysokiej Częstotliwości

Generatory wysokiej częstotliwości dedykowane do współpracy z prasami hydraulicznymi

Generatory wysokiej częstotliwości produkowane przez Zemat Technology Group są źródłem energii, niezbędnej w przemysłowych procesach nagrzewania pojemnościowego.

Stanowią one atrakcyjną alternatywę dla grzejnictwa konwencjonalnego. Pozwalają ograniczyć w znacznej mierze czas trwania i energochłonność procesów technologicznych.

High Frequency Generators | Generatory Wysokiej Częstotliwości

Energooszczędne rozwiązania

Generatory wysokiej częstotliwości służą do zasilania obciążeń wyjściowych w postaci pras hydraulicznych i pneumatycznych, suszarni komorowych i przelotowych, komór próżniowych do obróbki plazmowej, ciągów technologicznych. Możliwa jest praca naprzemienna generatorów wysokiej częstotliwości z więcej niż jednym urządzeniem wyjściowym np. z prasami hydraulicznymi. Generatory wysokiej częstotliwości wykonane są na podstawie triody przodujących producentów europejskich.

Zemat Technology Group produkuje generatory serii GX o mocy i częstotliwości dostosowanej do potrzeb technologicznych stosowanych w nagrzewnictwie pojemnościowym oraz serie GI stosowane w nagrzewnictwie indukcyjnym. Elastyczność stosowanych rozwiązań pozwala dostosować urządzenia do indywidualnych potrzeb i specyfiki produkcji klienta. Przyjęty sposób budowy i ekranowania urządzeń pozwala ograniczyć do minimum promieniowanie i straty energii wysokiej częstotliwości w liniach przesyłowych.

Zastosowania

Właściwości