Termoformowanie

Thermoforming

Na czym polega termoformowanie?

Termoformowanie inaczej formowanie próżniowe to proces, w którym arkusz z tworzywa sztucznego jest podgrzewany do temperatury, która pozwala na elastyczne formowanie do określonego kształtu i po przycięciu uzyskany jest produkt użytkowy. W najprostszej postaci mała maszyna stołowa może być używana do podgrzewania małych wyciętych kawałków z tworzywa sztucznego i rozciągania ich na formie próżniowej. 

Ta metoda jest często stosowana do tworzenia prototypów. W złożonych i wysokonakładowych zastosowaniach bardzo duże maszyny produkcyjne są wykorzystywane do podgrzewania i formowania arkusza z tworzywa sztucznego oraz przycinania uformowanych części w ciągłym, szybkim procesie i mogą wytwarzać wiele tysięcy gotowych części na godzinę w zależności od wielkości maszyny i formy oraz wielkości formowanych części. Termoformowanie różni się od formowania wtryskowego, formowania rozdmuchowego, formowania rotacyjnego i innych form przetwarzania tworzyw sztucznych.

Termoformowanie cienkościenne to przede wszystkim produkcja jednorazowych kubków, pojemników, pokrywek, tacek, blistrów i innych produktów dla przemysłu spożywczego, medycznego i handlu detalicznego. Termoformowanie grubościenne obejmuje różnorodne produkty jak panele drzwi i deski rozdzielczej pojazdu, wykładziny lodówek i inne.

W najczęstszej metodzie termoformowania na dużą skalę produktów o małej grubości arkusz z tworzywa sztucznego jest podawany z rolki lub z wytłaczarki do maszyny. Podgrzane tworzywo następnie podaje się termoformowaniu. Arkusz zawierający uformowane części następnie podaje się do stanowiska przycinania na tej samej maszynie, gdzie wykrojnik wycina części z pozostałej wstęgi arkusza. Materiał pozostały po przycięciu uformowanych części jest zwykle nawijany na szpulę odbiorczą lub podawany do wbudowanego granulatora w celu recyklingu.

plastic packaging4
plastic packaging1
plastic packaging8