Projekt Plazmotron

logo FE PR 2018
TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji
Numer umowy:

POIR.01.01.01-00-0088/17-00

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi o małych wymiarach w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do realizacji procesów technologicznych. Efektem końcowym projektu jest opracowanie typoszeregu urządzeń do azotowania plazmowego w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z demonstratorem technologii, służącym do prób i procesów dowodowych w skali przemysłowej oraz zakresów parametrów technologicznych zapewniających wymagane właściwości użytkowe dla wybranych aplikacji przemysłowych.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
2 620 791,96 zł
DOFINANSOWANIE:
1 487 903,45 zł

Postęp realizacji projektu Plazmotron:

13.07.2018
25.06.2018

03.12.2019