Generatory Tranzystorowe Wysokiej Częstotliwości

Najmniejszy na świecie kompaktowy tranzystorowy generator wysokiej częstotliwości z systemem DMS™

SOLTRAN SNX

Główne zalety

Najwyższa precyzja
zgrzewów
dedykowana
dla specjalistycznych zastosowań przemysłowych

Generatory tranzystorowe wysokiej częstotliwości oparte na LDMOS mają większe możliwości oraz poprawioną wydajność. Oparte są na Ultraszybkim mikroprocesorowym systemie Dynamic Matching System™ z pełną kontrolą mocy odbitej w celu ochrony półprzewodników systemu.

Solid State HF Generators | Generatory Tranzystorowe

Szybkość i precyzja

Generatory tranzystorowe dostosowują impedancję wejściową w celu szybkiej i precyzyjnej reakcji na zmieniające się obciążenia podczas cyklu zgrzewania. Zmiany te są monitorowane i rejestrowane, aby zapewnić doskonałe zgrzewanie w każdym cyklu, co skutkuje lepszą jakością zgrzewu, przy niższej mocy wyjściowej.

Opcjonalnie możemy dostarczyć podgrzewaną płytkę narzędziową/elektrodową w celu przyspieszenia procesu zgrzewania w. cz. lub stworzenia lepszego środowiska zgrzewania dla materiałów.

Generatory tranzystorowe dostosowują impedancję wejściową w celu szybkiej i precyzyjnej reakcji na zmieniające się obciążenia podczas cyklu zgrzewania. Zmiany te są monitorowane i rejestrowane, aby zapewnić doskonałe zgrzewanie w każdym cyklu, co skutkuje lepszą jakością zgrzewu, przy niższej mocy wyjściowej.

Zastosowanie precyzyjnego silnika liniowego sterowanego serwomechanizmem do poruszania elektrodą pozwala na wyeliminowanie pozycjonerów, ograniczników czy przekładek. Uzyskane jest w ten sposób w pełni powtarzalna pozycja skoku dla każdego cyklu zgrzewania. Możemy pracować z pełną kontrolą pozycji i nacisku– np. jeśli mamy materiały o tej samej grubości możemy kontrolować zarówno pozycję jak i nacisk w dół, a jeśli pracujemy z materiałami o różnej grubości kontrolujemy ciśnienie zapewniając powtarzalność każdej spoiny. Możliwość stworzenia niestandardowej charakterystyki docisku zależy od wymagań danej aplikacji. Np.: różne ciśnienie/pozycja na początku cyklu zgrzewania – inne podczas chłodzenia/rozprasowywania.

Opcjonalnie dostępna jest podgrzewana płytka narzędziowa/elektrodowa w celu przyspieszenia procesu zgrzewania lub stworzenia lepszych warunków do zgrzewania

Zastosowania

solid state hf1
solid state hf2

Właściwości