Sales Department

Find your Sales Manager

map
Northern Europe

DENMARK, FINLAND, NORWAY, SWEDEN
Małgorzata Fortuna +48 605 061 885

ESTONIA, LATIVIA, LITHUANIA
Vadim Nademskiy +48 605 062 259

IRELAND, UK
Agnieszka Leśniewicz +48 607 218 075

Western Europe

AUSTRIA, GERMANY, LUXEMBOURG, SWITZERLAND
Michał Woliński +48 605 843 633

BELGIUM, FRANCE, NETHERLANDS
Małgorzata Fortuna +48 605 061 885

Eastern Europe

BELARUS, MOLDOVA, UKRAINE
Irena Ganziuk +48 605 062 401

BULGARIA
Vadim Nademskiy +48 605 062 259

CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA
Agnieszka Leśniewicz +48 607 218 075

HUNGARY, ROMANIA
Karolina Kociemba Heinrich +48 605 062 126

POLAND
Małgorzata Fortuna +48 605 061 885
Michał Woliński +48 605 843 633
Bogusz Raczyński +48 605 061 369
Vadim Nademskiy +48 605 062 259
Irena Ganziuk +48 605 062 401

Southern Europe

ITALY, PORTUGAL, SPAIN
Karolina Kociemba Heinrich +48 605 062 126

GREECE
Agnieszka Leśniewicz +48 607 218 075

ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, CROATIA,
MONTENEGRO, SERBIA, SLOVENIA
Małgorzata Fortuna +48 605 061 885

Russia

Irena Ganziuk +48 605 062 401
Vadim Nademskiy +48 605 062 259

Central Asia

AZERBAIJAN, KYRGYZSTAN, KAZAKHSTAN,
TAJIKISTAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN
Irena Ganziuk +48 605 062 401

Eastern Asia

KOREA, JAPAN
Agnieszka Leśniewicz +48 607 218 075
-

MONGOLIA
Irena Ganziuk +48 605 062 401

South Asia

INDIA
Agnieszka Leśniewicz +48 607 218 075

South America

Karolina Kociemba Heinrich +48 661 404 161

CANADA

Agnieszka Leśniewicz +48 607 218 075
Marek Gąsiorowski +48 605 051 965

USA

Marek Gąsiorowski +48 605 051 965

MEXICO
AUSTRALIA,
New Zealand

Agnieszka Leśniewicz +48 607 218 075

North Africa

Małgorzata Fortuna +48 605 061 885

South Africa

Agnieszka Leśniewicz +48 607 218 075

Middle East

ISRAEL, LEBANON, DUBAI,
IRAN, CYPRUS, EGYPT, TURKEY
Bogusz Raczyński
+48 605 061 369

map

NORTHEN EUROPE

DENMARK, FINLAND, NORWAY, SWEDEN
Małgorzata Fortuna
+48 605 061 885

ESTONIA, LATIVIA, LITHUANIA
Vadim Nademskiy
+48 605 062 259

WESTERN EUROPE

IRELAND, UK
Marek Gąsiorowski
+48 605 051 965

AUSTRIA, GERMANY, LUXEMBOURG, SWITZERLAND
Michał Woliński
+48 605 843 633

BELGIUM, FRANCE, NETHERLANDS
Małgorzata Fortuna
+48 605 061 885

EASTERN EUROPE

BELARUS, MOLDOVA, UKRAINE, BULGARIA
Vadim Nademskiy

+48 605 062 259

CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA

Bogusz Raczyński

+48 605 061 369

HUNGARY, ROMANIA
Karolina Kociemba

+48 605 062 126

POLAND
Małgorzata Fortuna

+48 605 061 885
Michał Woliński

+48 605 843 633
Bogusz Raczyński

+48 605 061 369
Vadim Nademskiy

+48 605 062 259

SOUTHERN EUROPE

ITALY, PORTUGAL, SPAIN, GREECE
Karolina Kociemba

+48 605 062 126

ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, CROATIA,
MONTENEGRO, SERBIA, SLOVENIA
Małgorzata Fortuna

+48 605 061 885

RUSSIA

Irena Ganziuk
+48 605 062 401

Vadim Nademskiy
+48 605 062 259

CENTRAL ASIA

AZERBAIJAN, KYRGYZSTAN, KAZAKHSTAN,
TAJIKISTAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN
Irena Ganziuk +48 605 062 401

EASTERN ASIA

KOREA, JAPAN

Marek Gąsiorowski

+48 605 051 965

MONGOLIA
Irena Ganziuk +48 605 062 401

SOUTH ASIA

INDIA

Bogusz Raczyński

+48 605 061 369

SOUTH AMERICA

Karolina Kociemba

+48 661 404 161

CANADA

FR | Małgorzata Fortuna
+48 605 061 885

EN | Marek Gąsiorowski
+48 605 051 965

USA

Marek Gąsiorowski

+48 605 051 965

MEXICO

Karolina Kociemba

+48 661 404 161

AUSTRALIA, NEW ZEALAND

Marek Gąsiorowski

+48 605 051 965

NORTH AFRICA

Małgorzata Fortuna

+48 605 061 885

SOUTH AFRICA

Małgorzata Fortuna

+48 605 061 885

MIDDLE EAST

ISRAEL, LEBANON, DUBAI,
IRAN, CYPRUS, EGYPT, TURKEY

Bogusz Raczyński

+48 605 061 369

 

AUSTRIA, GERMANY, LUXEMBOURG, SWITZERLAND
Michał Woliński
+48 605 843 633

DENMARK, FINLAND, NORWAY, SWEDEN, BELGIUM, FRANCE, NETHERLANDS, ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, CROATIA, MONTENEGRO, SERBIA, SLOVENIA
Małgorzata Fortuna
+48 605 061 885

HUNGARY, ROMANIA, ITALY, PORTUGAL, SPAIN, GREECE
Karolina Kociemba
+48 605 062 126

ESTONIA, LATIVIA, LITHUANIA, BULGARIA
Vadim Nademskiy
+48 605 062 259

IRELAND, UK

Marek Gąsiorowski

+48 605 051 965

CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA
Bogusz Raczyński
+48 605 061 369

BELARUS, MOLDOVA, UKRAINE
Irena Ganziuk
+48 605 062 401

POLAND
Bogusz Raczyński
+48 605 061 369
Michał Woliński
+48 605 843 633
Irena Ganziuk
+48 605 062 401
Vadim Nademskiy
+48 605 062 259
Małgorzata Fortuna
+48 605 061 885

AZERBAIJAN, KYRGYZSTAN, KAZAKHSTAN, TAJIKISTAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN, MONGOLIA
Irena Ganziuk
+48 605 062 401

INDIA

Bogusz Raczyński

+48 605 061 369

KOREA, JAPAN

Marek Gąsiorowski

+48 605 051 965

ISRAEL, LEBANON, DUBAI, IRAN, CYPRUS, EGYPT, TURKEY
Bogusz Raczyński
+48 605 061 369

Sales team

ES1

Ewa
Stefańczyk

Sales Director
English, Russian, Polish
GF1

Gosia
Fortuna

Deputy Sales Direcor
English, French, Polish
KD1

Katarzyna
Drygalska

After-Sales Service
English, Polish
MW1

Michał
Woliński

Export Manager
German, Polish
KK

Karolina
Kociemba

Export Manager
English, Spanish, Polish
BR1

Bogusz
Raczyński

Export Manager
English, Polish
MG

Marek
Gąsiorowski

Export Manager
English, Polish
VN1

Vadim
Nademskiy

Export Manager
English, Russian, Polish
IG1

Irena
Ganziuk

Export Manager
Russian, Ukrainian, Polish

Machine inquiry

Do you have any questions or would you like to receive a personalized offer? Contact us.