BLOG

Industry 4.0 – na czym polega przemysł w tej wersji?

Nowa technologia cyfrowa – określana jako Przemysł 4.0, czyli w wersji anglojęzycznej Industry 4.0 – to transformacja, która diametralnie zmienia spojrzenie na sferę urządzeń i maszyn oraz ich wydajność, wykorzystanie, kontrolę nad procesami produkcyjnymi. Ścisłe wykorzystanie internetu i połączenie przemysłu ze sferą big data sprawiają, że – poprzez gromadzenie i analizowanie danych z maszyn – można liczyć na bardziej elastyczne i wydajniejsze procesy produkcyjne. Efekt? Tworzenie towarów o zdecydowanie wyższej jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów tych działań.

Dla branży przemysłowej to rewolucja, której nie można ignorować. Industry 4.0 zmienia bowiem wszystko: od relacji wydajności wobec kosztów jak i same relacje pomiędzy:

 • producentem,
 • dostawcą,

Czwarta rewolucja przemysłowa opiera się na maksymalnym wykorzystaniu możliwości automatyzacji, a zarazem przetwarzania oraz wymiany danych. W ten sposób wpływa na całkowicie nowy sposób wytwarzania produktu. Zmiany w ramach Industry 4.0 obejmują również digitalizację produkcji ponieważ urządzenia – np. zgrzewarki, plotery czy boxmakery – wykorzystują wszystkie możliwości internetu: od środowiska analizy Big Data przez specyfikę Internet of Things po wdrożenia chmurowe.

Rewolucje przemysłowe, czyli Industry 4.0 na tle przeszłości

Nowości, jakie w świat produkcji wnosi Industry 4.0 to czwarta wielka zmiana w świecie przemysłowym. Jej efekty będą równie znaczące jak w przypadku tych wcześniejszych:

 • Przemysł 1.0 – mechanizacja i wynalezienie oraz uruchomienie silnika parowego
 • Przemysł 2.0 – wdrożenie elektryczności i zastąpienie nią technologii parowej
 • Przemysł 3.0 – zastosowanie cyfryzacji i wykorzystanie oprogramowania do m.in. automatyzacji

Na tym tle Przemysł 4.0 wnosi przede wszystkim tworzenie sieci, integrację urządzeń w przemyśle, skuteczniejszy przepływ informacji. Industry 4.0 łączy więc rzeczywistość maszynową i produkcyjną z internetem, sferą wirtualną, technologią przepływu informacji również na etapie toku produkcji. Dotyczy to całego łańcucha obejmującego:

 • złożenie zamówienia na dany towar
 • przygotowanie produktu w oparciu o park maszynowy
 • wysyłkę towaru do klienta
 • pełen proces usług posprzedażowych.

Industry 4.0, czyli inteligentna fabryka przemysłowa

Czwarta rewolucja przemysłowa nieodłącznie powiązana jest z koncepcją Smart Factory. Tego rodzaju inteligentna fabryka zakłada produkcję w oparciu o całkowicie nowe metody organizacji. Dotyczy to m.in.:

większego stopnia personalizacji realizacji – np. szybkiej zmiany ustawień danej maszyny

ograniczenia zaangażowania zasobów ludzkich na rzecz większego użycia maszyn

zmianę roli człowieka: z typowej obsługi na rzecz wyłącznie funkcji kontrolnych.

Korzyści z wdrożenia Industry 4.0 to wymierne benefity odczuwalne na kilku płaszczyznach. Podstawowa to obniżenie kosztów produkcji – to automat, jeszcze bardziej niż w sferze Industry 3.0 przejmuje rolę człowieka wymagając jedynie ogólnej kontroli działania. Idzie za tym wyraźny wzrost wydajności – masowa produkcja, niezależnie od specyfiki realizacji ma zmarginalizowany poziom błędu. Jednocześnie Industry 4.0 ma ogromny wpływ na dostęp do informacji. Przekłada się to na możliwość indywidualizacji wyrobów, większy nacisk na tzw. krótkoseryjność produkcji oraz bardziej elastyczne dostosowanie oferty do bieżącego zapotrzebowania klientów.

Umożliwia to również modułowość – nowe spojrzenie na rynek maszynowo-produkcyjny. Narzędzia opracowane już w ramach trendów Industry 4.0 w większości przypadków mogą w pełni samodzielnie modyfikować własne działanie dostosowując je do określonych nowych zadań – umożliwia to oprogramowanie zapewniane im przez internet. W przypadku potrzeby rozbudowy systemów, modułowość urządzeń pozwala na uruchomienie rozwiązań nowych, a np. wykluczenie zbędnych czy o ograniczonym znaczeniu.

Fundamenty Przemysłu 4.0: od analizy po symulacje

Jeśli więc przedstawić zestawienie kilku fundamentalnych płaszczyzn, które decydują o tym, czy dany park maszynowy jest zgodny z Industry 4.0 można wymienić przynajmniej 7 kluczowych.

 • Big data i analityka – Kompleksowa ocena danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł – maszyn, ale też informacji wygenerowanych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Zaangażowanie robotyki – Człowiek ustępuje pola maszynie i pełni rolę zarządczo-kontrolującą w skali jeszcze większej niż dotychczas.
 • Internet rzeczy – Masowe podłączenie urządzeń do sieci i ich zdalna kontrola oraz łatwiejsza komunikacja pomiędzy poszczególnymi sektorami.
 • Wykorzystanie symulacji – Tworzenie wirtualnych modeli, które pozwolą na idealne przetestowanie urządzenia oraz ewentualną optymalizację ustawień maszynowych.
 • Cyberbezpieczeństwo – Większy nacisk na zabezpieczenie danych oraz dostępu do urządzeń przez internet – ochrona krytycznych punktów systemowych na linii produkcyjnej.
 • Wykorzystanie chmury – Cloud Computing i przenoszenie danych z dysków fizycznych na wirtualne chmury to szybsza reakcja maszyn, większe bezpieczeństwo oraz lepsze możliwości udostępniania.
 • Nowe perspektywy produkcyjne – Materiały 3D, wykorzystywanie nieużywanych dotychczas materiałów, prototypowanie produkcji w oparciu o nieznane schematy – wszystko to niesie Industry 4.0.