Prezentacje maszyn Zemat w formir online demo
Obline Demo - logo

Możliwość prezentacji ONLINE naszych maszyn. ZAPISZ SIE JUŻ TERAZ!

FORMULARZ ZAPISU NA ONLINE DEMO
Zadzwoń teraz: +48 42 632 84 84

09.09.2019. Zapytanie ofertowe (aktualizacja: WYNIK)

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR 2014-2020. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania Przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa -Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka MŚP, Zemat Technology Group sp. z o.o. informuje o wyniku przetargu: Wykonanie badań tribologicznych i SEM warstw azotowanych plazmowo.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jako wykonawcę firmę:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji
26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10
NIP: 7960035805; REGON: 001238212

Data wpływu oferty: 23.08.2019
Cena:59 800,00 PLN netto
Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy

29.08.2019. Zapytanie ofertowe (Aktualizacja: ZAKOŃCZENIE)

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR 2014-2020. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania Przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa -Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka MŚP, Zemat Technology Group sp. z o.o. informuje o zakończeniu terminu składania ofert w przetargu: Wykonanie badań tribologicznych i SEM warstw azotowanych plazmowo.

19.08.2019. Zapytanie ofertowe

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR 2014-2020. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania Przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa -Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka MŚP, Zemat Technology Group sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0088/17-00 zamówienia: Wykonanie badań tribologicznych i SEM warstw azotowanych plazmowo.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 1201404

19.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE POLSKI

04.07.2018. Zapytanie ofertowe (aktualizacja: WYNIK)

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. 'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji' nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje:

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na "Dostawa wyposażenia laboratorium badawczego na potrzeby realizacji badań metalograficznych i pomiarów twardości po procesach testowych azotowania oraz pomiarów parametrów plazmy" z dnia 13.06.2018 r. wybrano jako wykonawcę firmę:

BRANDBOX BPL Paweł Lisiecki
30-390 Kraków , ul. Zawiła 69
NIP: 944-13452-99; REGON: 351134591

Data wpływu oferty: 26.06.2018
Cena:199 900,00 PLN netto
Termin realizacji: 10 tygodni od daty podpisania umowy
Gwarancja: 12 miesięcy

27.06.2018. Zapytanie ofertowe (Aktualizacja: ZAKOŃCZENIE)

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. 'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji' nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje o zakończeniu terminu składania ofert w przetargu: 'Dostawa wyposażenia laboratorium badawczego na potrzeby realizacji badań metalograficznych i pomiarów twardości po procesach testowych azotowania oraz pomiarów parametrów plazmy'

13.06.2018. Zapytanie ofertowe

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR 2014-2020. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania Przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa -Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka MŚP, Zemat Technology Group sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0088/17-00 zamówienia: „Dostawa wyposażenia laboratorium badawczego na potrzeby realizacji badań metalograficznych i pomiarów twardości po procesach testowych azotowania oraz pomiarów parametrów plazmy”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 1118135

13.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE POLISH
05.03.2018 Załącznik 4 - Umowa POLISH
05.03.2018 Załącznik 5 - Zakres rzeczowy POLISH
05.03.2018 Załącznik 6 - Oświsdczenie wykonawcy POLISH

21.03.2018. Zapytanie ofertowe (aktualizacja: WYNIK)

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. 'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji' nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje:

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na ''Dostawę generatorów do urządzenia do azotowania plazmowego części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie służących do prób i procesów dowodowych" z dnia 05.03.2018 r. wybrano jako wykonawcę firmę :

MAR-POL-SERWIS Marek Borucki
94-248 Łódź, ul. Bobowa 18
NIP: 727-16235-15; REGON: 471731026

Data wpływu oferty: 14.03.2018
Cena:123 800,00 PLN netto
Termin realizacji: 4 tygodni od daty podpisania umowy
Gwarancja: 60 miesięcy

14.03.2018. Zapytanie ofertowe (Aktualizacja: ZAKOŃCZENIE)

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. 'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji' nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje o zakończeniu terminu składania ofert w przetargu: 'Dostawa generatorów do urządzenia do azotowania plazmowego części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie służących do prób i procesów dowodowych.'

05.03.2018. Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. 'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji' nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. ogłasza przetarg: 'Dostawa generatorów do urządzenia do azotowania plazmowego części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie służących do prób i procesów dowodowych'.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 1093619

05.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE POLISH
05.03.2018 Załącznik 4 - Umowa POLISH
05.03.2018 Załącznik 5 - Zakres rzeczowy POLISH
05.03.2018 Załącznik 6 - Oświsdczenie wykonawcy POLISH

21.02.2018. Zapytanie ofertowe (aktualizacja: WYNIK)

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. 'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji' nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje:

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na "Dostawa układu reaktora do technologii azotowania w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z systemem wytwarzania podciśnienia i instalacją gazów dolotowych" z dnia 31.01.2018 r. wybrano jako wykonawcę firmę :

MX-CNC Sebastian Mirys
91-341 Łódź , ul. Brukowa 26
NIP: 9820235876; REGON: 101438340

Data wpływu oferty: 15.02.2018
Cena: 310 000,00 PLN netto
Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy
Gwarancja: 60 miesięcy

15.02.2018. Zapytanie ofertowe (Aktualizacja: ZAKOŃCZENIE)

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. 'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji' nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje o zakończeniu terminu składania ofert w przetargu: 'DOSTAWA UKŁADU REAKTORA DO TECHNOLOGII AZOTOWANIA W PLAZMIE WZBUDZANEJ INDUKCYJNIE WRAZ Z SYSTEMEM WYTWARZANIA PODCIŚNIENIA I INSTALACJĄ GAZÓW DOLOTOWYCH'

31.01.2018. Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. 'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji' nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. ogłasza przetarg: 'DOSTAWA UKŁADU REAKTORA DO TECHNOLOGII AZOTOWANIA W PLAZMIE WZBUDZANEJ INDUKCYJNIE WRAZ Z SYSTEMEM WYTWARZANIA PODCIŚNIENIA I INSTALACJĄ GAZÓW DOLOTOWYCH'.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 1085212

31.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE POLISH
31.01.2018 Umowa POLISH
31.01.2018 Załącznik 5 - zakres rzeczowy POLISH

12.01.2018. Zapytanie ofertowe (aktualizacja: WYNIK)

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. 'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji' nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje o wynikach postępowania zamówienia publicznegoo

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Pozbudowę otoczenia technologicznego budowanej linii prototypowej do azotowania w plazmie wzbudzanej indukcyjnie” z dnia 06.12.2017r. wybrano jako wykonawcę firmę:

Firma Budowlana Andrzej Stępień – A.S.BUD
90-021 Łódź, ul. Tuwima 40 m.46
NIP: 773-184-49-05; REGON: 100718705

Data wpływu oferty: 05.01.2018
Cena: 98 101,11 PLN netto

05.01.2018. Zapytanie ofertowe (aktualizacja: ZAKOŃCZENIE)

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. 'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji' nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje o zakończeniu terminu składania ofert.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 1073383

20.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - wydłuzenie terminu składania ofert POLISH
06.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE POLISH
06.12.2017 Załącznik 4 - umowa POLISH
06.12.2017 Załącznik 5 - zakres rzeczowy POLISH
06.12.2017 Załącznik 5a POLISH

23.10.2017. Zakończenie (30.10.2017)

06.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WK/02/10/2017 - WYNIK POLISH
23.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WK/02/10/2017 POLISH
23.10.2017 Załącznik 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH
23.10.2017 Załącznik 2 - Wzór nowego modelu biznesowego POLISH

06.10.2017. Unieważnienie (18.10.2017)

18.10.2017 UNIEWAŻNIENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE WK/01/10/2017 POLISH
06.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WK/01/10/2017 POLISH
06.10.2017 Załącznik 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH
06.10.2017 Załącznik 2 - Wzór nowego modelu biznesowego POLISH

07.08.2017. Zakończenie (14.08.2017)

16.08.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PP/1/08/2017 - WYNIK POLISH
07.08.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PP/1/08/2017 POLISH
07.08.2017 Załącznik 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH
07.08.2017 Załącznik 2 POLISH

14.03.2017

27.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr TK/3/03/2017 - WYNIK POLISH
14.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr TK/3/03/2017 POLISH
14.03.2017 Załącznik nr 2 POLISH
07.03.2017 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH

07.03.2017 #1

20.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr RK.01/03/2017 - WYNIK POLISH
07.03.2017 Zamówienie w ramach projektu "Rozwój laboratorium B+R z firmie Zemat" (meble biurowe) POLISH
07.03.2017 Załącznik 2 POLISH
07.03.2017 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH

07.03.2017 #2

20.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr RK.02/03/2017 - WYNIK POLISH
07.03.2017 Zamówienie w ramach projektu "Rozwój laboratorium B+R z firmie Zemat" (elektrotechniczne wyposażenie laboratorium) POLISH
07.03.2017 Załącznik 2 POLISH
07.03.2017 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH

20.02.2017

28.02.2017 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU POLISH
20.02.2017 Request for tender / Zapytanie ofertowe ENGLISH POLISH
20.02.2017 Annex / Załącznik ENGLISH POLISH