Zadzwoń teraz: +48 42 632 84 84

'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji'

Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00

Postęp realizacji:

13.07.2018

1. Montaż armatury próżniowej do zestawu pomp

2. Próba szczelności instalacji prózniowej. Ciśnienie 1,44 x 10-5 Torr

3. Fragment instalacji próżniowej z pompą turbomolekularną i pneumatycznym sterowaniem zaworami

4. Opomiarowanie próżniowe reaktora

25.06.2018

1. Konstrukcja nośna stanowiska do azotowania w plazmie wysokiej częstotliwości. Podstawa montażowa generatorów w.cz. z możliwością przemieszczania w kierunku pionowym

2. Konstrukcja nośna posiada możliwość przemieszczania na zamontowanych kółkach. Otwierane drzwi zapewniaja łatwy dostęp do wnętrza urządzenia

3. Zespół pompowy składający się z pompy wstępnej i pompy turbomolekularnej ze stacją dokującą

03.12.2019

Stanowisko badawcze z reaktorem o średnicy 100 mm oraz pulpitem sterującym.

Zespół pompowy

Przygotowanie wsadu do obróbki plazmowej w reaktorze

Umieszczenie wsadu w reaktorze

Cewki używane w badaniach

ZPomiar gęstości mocy plazmy sondą Langmuira

Stanowisko badawcze z reaktorem o średnicy 200 mm

Stanowisko badawcze z reaktorem o średnicy 300 mm