Prezentacje maszyn Zemat w formir online demo
Obline Demo - logo

Możliwość prezentacji ONLINE naszych maszyn. ZAPISZ SIE JUŻ TERAZ!

FORMULARZ ZAPISU NA ONLINE DEMO
Zadzwoń teraz: +48 42 632 84 84

Tytuł projektu:

Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00

Wartość projektu: 2 620 791,96 PLN

Dofinansowanie: 1 487 903,45 PLN

Główny cel i efekt końcowy projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi o małych wymiarach w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do realizacji procesów technologicznych. Efektem końcowym projektu jest opracowanie typoszeregu urządzeń do azotowania plazmowego w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z demonstratorem technologii, służącym do prób i procesów dowodowych w skali przemysłowej oraz zakresów parametrów technologicznych zapewniających wymagane właściwości użytkowe dla wybranych aplikacji przemysłowych


Postęp realizacji:

13.07.2018

1. Montaż armatury próżniowej do zestawu pomp

2. Próba szczelności instalacji prózniowej. Ciśnienie 1,44 x 10-5 Torr

3. Fragment instalacji próżniowej z pompą turbomolekularną i pneumatycznym sterowaniem zaworami

4. Opomiarowanie próżniowe reaktora

25.06.2018

1. Konstrukcja nośna stanowiska do azotowania w plazmie wysokiej częstotliwości. Podstawa montażowa generatorów w.cz. z możliwością przemieszczania w kierunku pionowym

2. Konstrukcja nośna posiada możliwość przemieszczania na zamontowanych kółkach. Otwierane drzwi zapewniaja łatwy dostęp do wnętrza urządzenia

3. Zespół pompowy składający się z pompy wstępnej i pompy turbomolekularnej ze stacją dokującą

03.12.2019

Stanowisko badawcze z reaktorem o średnicy 100 mm oraz pulpitem sterującym.

Zespół pompowy

Przygotowanie wsadu do obróbki plazmowej w reaktorze

Umieszczenie wsadu w reaktorze

Cewki używane w badaniach

ZPomiar gęstości mocy plazmy sondą Langmuira

Stanowisko badawcze z reaktorem o średnicy 200 mm

Stanowisko badawcze z reaktorem o średnicy 300 mm