Prezentacje maszyn Zemat w formir online demo
Obline Demo - logo

Możliwość prezentacji ONLINE naszych maszyn. ZAPISZ SIE JUŻ TERAZ!

FORMULARZ ZAPISU NA ONLINE DEMO
Zadzwoń teraz: +48 42 632 84 84

Transformator zgrzewarki to newralgiczny element dla prawidłowego działania urządzenia. W sytuacji, gdy zgrzewanie oporowe to najpopularniejsza - a zarazem najbardziej wydajna metoda - skutecznego spajania elementów, jakość transformatorów przekłada się na pracę maszyny niezależnie od jej typu.

Transformatory zgrzewające można uznać za element, który - obrazowo to określając - wykorzystuje standardowy prąd w czynnik, który umożliwia kontrolowane połączenie dwóch elementów w trakcie procesu zgrzewania.

W efekcie, zakładając zakup zgrzewarki to właśnie element wymagający szczególnej uwagi pod kątem jakości i prawidłowości działania. Urządzenia wyposażone w technologię wysokiej jakości i transformatory charakteryzujące się duża uniwersalnością użycia to pewność prawidłowego działania sprzętu.

Transformatory do zgrzewarki są więc kluczowym elementem urządzeń niezależnie od tego, czy są to produkty liniowe, wielo czy jednopunktowe. Parametry technologiczne generowanego zgrzewu są bowiem pochodną trzech parametrów. Są nimi:

  • siła docisku elektrod podczas procesu zgrzewczego
  • wartość natężenia prądu płynącego przez punkt zgrzewanego
  • czas przepływu prądu zgrzewania.

Urządzenia do zgrzewania muszą tu uwzględniać różnorodność - wykorzystywane są do wielu typów materiałów czy specyfiki zgrzewu. Stąd tak istotna jest wszechstronność i niezawodność działania transformatorów.
Przyjmując więc, że transformator zgrzewalniczy jest odpowiedzialny za uzyskanie prawidłowej wartości prądu zgrzewczego, należy zwrócić dużą uwagę na parametry urządzeń właśnie pod jego kątem. Na efektywne działanie zgrzewarki wpływ mają m.in.:

  • moc zastosowanego transformatora
  • budowa konstrukcji
  • długość i przekrój okablowania zasilającego transformator zgrzewarki.

Zemat Technology Group - producent zgrzewarek oraz innych urządzeń wykorzystujących tę technologię - zwraca na kwestię parametrów szczególną uwagę.

Rodzaje zgrzewania a znaczenie transformatora

Jeśli spojrzeć na kwestię działania zgrzewarki, zauważyć można jak szerokie są metody stosowane w przemyśle. To m.in. zgrzewanie:

  • elektryczne oporowe
  • indukcyjne
  • iskrowe
  • prądowe - przy wykorzystaniu wysokiej częstotliwości.

Zgrzewarki służą do tworzenia spoin ciągłych, łączenia folii czy zgrzewania siatkowego, sitowego lub ogniw. Wewnętrzny transformator prądu przemiennego umożliwia dostosowanie ogólnego napięcia do realizacji zadań przemysłowych. Jak wygląda to w praktyce w przypadku maszyn zapewnianych przez Zemat?

Transformatory jednofazowe - uniwersalność wykorzystania

Urządzenia oferowane przez Zemat oparte są m.in. na działaniu transformatorów jednofazowych. To rozwiązania o dużej uniwersalności i powszechnie wykorzystywane w instalacjach oraz urządzeniach przemysłowych i elektromagnetycznych. Cechuje je bezpieczeństwo - m.in. pierwsza klasa izolacyjności oraz wysoki stopień ochrony IP - oraz możliwość pracy w wysokiej temperaturze otoczenia. Graniczną wartością jest tu 40 stopni Celsjusza co sprawia, że transformatory zgrzewarki mogą być swobodnie wykorzystywane we wszystkich typach zadań.

W efekcie transformatory zgrzewarek używane są do zamiany prądu przemiennego z linii elektroenergetycznej na prąd o niskim napięciu i wysokim natężeniu w uzwojeniu wtórnymi. Kombinacja wariantów na transformatorze umożliwia regulację prądu spawania oraz ogólną regulację napięcia wtórnego. W ten sposób użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem łączenia przez zgrzewarkę.

Transformator obniżający napięcie do regulacji po stronie wtórnej wykorzystuje zaczepy na uzwojeniu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wymaganej i odpowiedniej ilości prądu do procesu spawania. Poprzez połączenie z elektrodą spawalniczą, w momencie przepływania prądu wytwarzana jest duża ilość ciepła. Następnie - na skutek wysokiej temperatury - końcówka elektrody topi się i precyzyjnie wypełnia szczelinę pomiędzy spawanymi elementami. Można więc przyjąć, że kluczową cechą transformatorów używanych w maszynach przemysłowych i produkcyjnych jest możliwość samoczynnego dostosowania napięcia do elementów używanych w urządzeniu.