23.10.2017. Zakończenie (30.10.2017)

06.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WK/02/10/2017 - WYNIK POLISH
23.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WK/02/10/2017 POLISH
23.10.2017 Załącznik 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH
23.10.2017 Załącznik 2 - Wzór nowego modelu biznesowego POLISH

06.10.2017. Unieważnienie (18.10.2017)

18.10.2017 UNIEWAŻNIENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE WK/01/10/2017 POLISH
06.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WK/01/10/2017 POLISH
06.10.2017 Załącznik 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH
06.10.2017 Załącznik 2 - Wzór nowego modelu biznesowego POLISH

07.08.2017. Zakończenie (14.08.2017)

16.08.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PP/1/08/2017 - WYNIK POLISH
07.08.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PP/1/08/2017 POLISH
07.08.2017 Załącznik 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH
07.08.2017 Załącznik 2 POLISH

14.03.2017

27.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr TK/3/03/2017 - WYNIK POLISH
14.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr TK/3/03/2017 POLISH
14.03.2017 Załącznik nr 2 POLISH
07.03.2017 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH

07.03.2017 #1

20.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr RK.01/03/2017 - WYNIK POLISH
07.03.2017 Zamówienie w ramach projektu "Rozwój laboratorium B+R z firmie Zemat" (meble biurowe) POLISH
07.03.2017 Załącznik 2 POLISH
07.03.2017 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH

07.03.2017 #2

20.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr RK.02/03/2017 - WYNIK POLISH
07.03.2017 Zamówienie w ramach projektu "Rozwój laboratorium B+R z firmie Zemat" (elektrotechniczne wyposażenie laboratorium) POLISH
07.03.2017 Załącznik 2 POLISH
07.03.2017 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH

20.02.2017

28.02.2017 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU POLISH
20.02.2017 Request for tender / Zapytanie ofertowe ENGLISH POLISH
20.02.2017 Annex / Załącznik ENGLISH POLISH