12.01.2018. Zapytanie ofertowe (aktualizacja: WYNIK)

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. 'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji' nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje o wynikach postępowania zamówienia publicznegoo

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Pozbudowę otoczenia technologicznego budowanej linii prototypowej do azotowania w plazmie wzbudzanej indukcyjnie” z dnia 06.12.2017r. wybrano jako wykonawcę firmę:

Firma Budowlana Andrzej Stępień – A.S.BUD
90-021 Łódź, ul. Tuwima 40 m.46
NIP: 773-184-49-05; REGON: 100718705

Data wpływu oferty: 05.01.2018
Cena: 98 101,11 PLN netto

05.01.2018. Zapytanie ofertowe (aktualizacja: ZAKOŃCZENIE)

W związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. 'Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji' nr umowy: POIR.01.01.01-00-0088/17-00 firma Zemat Technology Group Sp. z o.o. informuje o zakończeniu terminu składania ofert.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 1073383

20.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - wydłuzenie terminu składania ofert POLISH
06.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE POLISH
06.12.2017 Załącznik 4 - umowa POLISH
06.12.2017 Załącznik 5 - zakres rzeczowy POLISH
06.12.2017 Załącznik 5a POLISH

23.10.2017. Zakończenie (30.10.2017)

06.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WK/02/10/2017 - WYNIK POLISH
23.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WK/02/10/2017 POLISH
23.10.2017 Załącznik 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH
23.10.2017 Załącznik 2 - Wzór nowego modelu biznesowego POLISH

06.10.2017. Unieważnienie (18.10.2017)

18.10.2017 UNIEWAŻNIENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE WK/01/10/2017 POLISH
06.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WK/01/10/2017 POLISH
06.10.2017 Załącznik 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH
06.10.2017 Załącznik 2 - Wzór nowego modelu biznesowego POLISH

07.08.2017. Zakończenie (14.08.2017)

16.08.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PP/1/08/2017 - WYNIK POLISH
07.08.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PP/1/08/2017 POLISH
07.08.2017 Załącznik 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH
07.08.2017 Załącznik 2 POLISH

14.03.2017

27.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr TK/3/03/2017 - WYNIK POLISH
14.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr TK/3/03/2017 POLISH
14.03.2017 Załącznik nr 2 POLISH
07.03.2017 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH

07.03.2017 #1

20.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr RK.01/03/2017 - WYNIK POLISH
07.03.2017 Zamówienie w ramach projektu "Rozwój laboratorium B+R z firmie Zemat" (meble biurowe) POLISH
07.03.2017 Załącznik 2 POLISH
07.03.2017 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH

07.03.2017 #2

20.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr RK.02/03/2017 - WYNIK POLISH
07.03.2017 Zamówienie w ramach projektu "Rozwój laboratorium B+R z firmie Zemat" (elektrotechniczne wyposażenie laboratorium) POLISH
07.03.2017 Załącznik 2 POLISH
07.03.2017 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia POLISH

20.02.2017

28.02.2017 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU POLISH
20.02.2017 Request for tender / Zapytanie ofertowe ENGLISH POLISH
20.02.2017 Annex / Załącznik ENGLISH POLISH